Välkommen till

LyckeBo Data

Din lokala IT-rådgivare

Erbjuder kvalificerade tjänster inom IT från PC till stordator. Specialist på systemintegration, ex EDI

Som ett stöd i arbetet med att integrera datasystemen har jag tagit fram en modell. Den hjälper till att strukturera arbetet och hitta gränsnitten. Se en grafisk bild av metoden.

En annan viktig komponent i realiseringen av ett integrerat informationssystem är att bygga upp en gemensam databas. Eftersom en datamodell är mer stabil än systemen som hanterar informationen kan den leva kvar år efter år även om man byter system under tiden. Det som behöver ändras och underhållas är gränsnittet (datakopplingen) mellan systemet och databasen. Oftast kan man importera eller exportera data från systemet egen databas till den gemensamma databasen.

Runt den gemensamma databasen bygger man sen företagets eget unika informationssystem med rapporter, grafik och kalkylmodeller som genereras med SQL-baserade system/procedurer.

Eftersom internet med sina webläsare har blivit standard är det naturligt att även kunna nå information i dabasen. Man får då bygga ett sk Intranet med hjälp av JSP och webserver.

Kontaktinformation:

Bo Skogling

Stora Gårdsås Lycka

670 35 Gunnarskog

Tel. 0570-32164 / 070-3182807 Mail. bo@skogling.com

Meny, länkar

Kompetens:
Referenser: